Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 69/2016 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 673 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 που αφορά στην διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα, εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2016 μετά από παρέμβαση και της Ομοσπονδίας η δεύτερη εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Στην εν λόγω εγκύκλιο πέρα των άλλων αναφέρεται πως«Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ.69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του Ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα»

Με δεδομένο πως έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους λόγω του ότι θεωρούν την 31 Αυγούστου 2016 ως καταληκτική ημερομηνία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, σας ενημερώνουμε μετά και από επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο πως η ανωτέρω ημερομηνία αποτελεί «προτροπή - παραίνεση» και μόνο και σε καμιά περίπτωση εργαζόμενος που θα καταθέσει μεταγενέστερα την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου δεν χάνει το δικαίωμα αυτό!!! 

Σε κάθε περίπτωση και η όποια προτροπή για την επίσπευση της όποιας διαδικασίας είναι τουλάχιστον ανεδαφική και ουτοπική όταν με ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. από την αρχή του 2016 έχει σταματήσει η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που είναι από τον Νόμο αρμόδια να αποφασίσουν για τις αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Κάτι για το οποίο οι αρμόδιοι όχι μόνο ευθύνονται αλλά και αδιαφορούν ακόμη πλήρως!!! 

Ενημερώνουμε επίσης για μια ακόμη φορά πως το Π.Δ. 69/2016 προβλέπει καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι αναφέρουν, η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου αφορά και μόνο την ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ κατάταξη των εργαζομένων και σε καμιά περίπτωση δεν επιφέρει καμιά οικονομική - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ αύξηση!!! 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος 

Νίκος Τράκας

Ο Γεν. Γραμματέας  

Βασίλης Πετρόπουλος

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να προχωρήσουν σε «αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», παρουσίασε με εγκύκλιό του, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώνοντας στην ίδια εγκύκλιο ότι η προθεσμία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι μέχρι 31 Αυγούστου 2016.
Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα

Χαλάνδρι 26/7/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την ανακοίνωση του Δ.Σ. του συλλόγου για την αντικατάσταση μελών, διευκρινίζουμε τα εξής για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και παρερμηνείες. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. έγιναν για προσωπικούς λόγους και σε διαφορετική χρονική στιγμή μεταξύ τους και ουδόλως σχετίζονται με τη λειτουργία του Δ.Σ.. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι εκτός πραγματικότητας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ

Συμπαράσταση στις καθαρίστριες & τους καθαριστές των δημοσίων σχολείων

Χαλάνδρι 26/7/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των καθαριστριών/ών των Δημόσιων Σχολείων που απαιτούν να πάψει το απαράδεκτο καθεστώς εργασίας με συμβάσεις έργου, που έχει ως συνέπεια τη δυσμενή και διακριτική μεταχείρισή τους ως «εργολάβων» καθαρισμού κατ΄αποκοπή. Κάθε χρόνο βιώνουν την ανασφάλεια και την αγωνία της ανεργίας. Η καθυστέρηση δε των διαδικασιών πρόσληψής τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Προσφέρουν ένα δύσκολο έργο χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό για την ίδια εργασία. Δεν δικαιούνται άδεια ασθενείας, ένσημα βαρέων και ανθυγιεινών, δώρο Πάσχα- Χριστουγέννων και λαμβάνουν αποδοχές κατώτερες του μονίμου προσωπικού καθαριότητας των σχολείων.

Τα σχολεία χρειάζονται μόνιμους καθαριστές/στριες και όχι όμηρους συμβασιούχους, τη στιγμή που καλύπτουν χρόνια τώρα πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαριότητας των σχολείων.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ